От съществено значение за жизнения клетъчен живот.
Научно разработен и тестван за постигане на ползите от продължителното гладуване, с храна - добре дошли в ProLon.
4 продукти
ProLon® 5-дни
398.00 лв
ProLon Reset - 1 ден
103.00 лв
ProLon® Nutrition Bar
ProLon® Longevity Spread
87.00 лв